Black friday staat weer aan de deur. Een hoogtepunt voor velen, maar niet voor de fair fashion industrie. Mila en Jules doet er alvast niet aan mee, and here is why.

(english below)

Zoals elk jaar zal Mila & Jules niet deelnemen aan Black Friday. Als eco + fair concept store wil ik jullie net inspireren om conscious en slow te shoppen. 

Let’s make this friday green and slow, instead of black and chaotic.

Jammer genoeg leiden dagen zoals black friday en cyber monday tot veel impulsief shopgedrag. We worden overspoeld met enorme kortingen en deals vanuit elke hoek. Je kan er letterlijk niet omheen. Je wordt onbewust bijna gedwongen om te shoppen door alle prikkels die op je afkomen. In de val gelopen? I don’t blame you. Ik ben heel eerlijk als ik zeg dat ik wel eens naar sommige van die kortingen gekeken heb. Al weiger ik aan deze cultuur van overconsumptie deel te nemen. 

Al is de problematiek van overconsumptie slechts een kant van het verhaal. Als wij de eerlijke prijs van het product niet betalen wie dan wel? Als wij, als consument, niet de eerlijke prijs betalen, draait daar iemand anders in de keten voor op. De harde werker, de fabrikanten of hun personeel, de kleine ondernemer… zelfs onze mooie planeet. 

Ook kleine bedrijven voelen zich snel ‘trapped’ en geforceerd om deals aan te bieden die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Niet meedoen staat vaak gelijk aan weinig of zelfs geen omzet in weekenden als dit. De #supportyoulocal-mindset is op deze momenten soms ver te zoeken. Een grote steun die ze allerminst kunnen missen, zeker in deze corona-tijden. 

Stiekem droom ik van een wereld waar fair trade en duurzaam de standaard is.

Black Fridays en Cyber mondays zullen nog een lange tijd aanwezig zijn. Net zoals de fast fashion industry die ons dwingt kleren te kopen die we eigenlijk niet nodig heben. Gemaakt door vrouwen en mannen die geen eerlijk loon krijgen. Moderne slavernij, allemaal om de zakken van billionaire CEO’s te blijven vullen. Dat klinkt bruut niet? Het is jammer genoeg ook de harde waarheid.

Daarom ben ik ook zo trots dat elk merk en product in onze shop niet enkel op een ecologische manier, maar ook op een ethische manier gemaakt werd. Het geeft me kracht en inspiratie om met like-minded mensen te werken. Het geeft me kracht om te zien hoe iedereen op zijn eigen tempo zich meer en maar aan deze eco journey waagt. (Always remember, every step counts!) Jullie lieve berichten en steun, elke bestelling geeft mij kracht en inspiratie om te blijven gaan voor een mooiere wereld. Samen met jullie.

Introducing to you, #slowfriday

Mila & Jules roept je vanaf nu iedere vrijdag op om even te reflecteren en tot rust te komen. Het is dit jaar nog zoveel te meer duidelijk geworden dat onze wereld niet stilstaat. We worden verwacht te blijven gaan en vergeten soms onszelf even rust te gunnen.

Met #slowfriday wil Mila & Jules hier graag verandering in brengen. Neem een moment voor jezelf op jou manier. Wat kan dit zijn? Misschien geniet jij wel van een heerlijke wandeling, een kopje tee of een goed boek. Of vind jij je rust in een yoga sessie of net een intensieve sportsessie? Of gewoonweg een glaasje wijn en een goede film. #slowfriday kan alles zijn, maak er het jouwe van.

Laten we allemaal deze vrijdag green en slow maken, in de plaats van chaotisch en zwart. Neem even de tijd om te refecleteren en tot rust te komen. Het zijn immers hectische tijden. Share jouw slow friday met ons op Instagram door @milaenjules te taggen en de hashtag #slowfriday te gebruiken. Niet enkel deze, maar elke vrijdag die eraan komt. 

Black friday is here again. A highlight for many, but not for the fair fashion industry. Mila & Jules is not participating, and here is why.

As every year, Mila & Jules will not participate in Black Friday. As an eco + fair concept store I just want to inspire you to shop consciously and slowly. 

Let’s make this friday green and slow, instead of black and chaotic.

Unfortunately, days like black friday and cyber monday lead to a lot of impulsive shopping. We are inundated with huge discounts and deals from every angle. You can’t get around it. You are almost forced to shop by all the stimuli that come at you. Took the bait? I don’t blame you. I’m honest when I say I’ve looked at some of those discounts. However, I refuse to take part in this culture of over-consumption. 

Yet the problem of over-consumption is only one side of the story. If we do not pay the fair price of the product, who will? If we, as consumers, do not pay the fair price, someone else in the chain will pay for it. The hard worker, the manufacturers or their staff, the small entrepreneur … even our beautiful planet. 

I secretly dream of a world where fair trade and sustainability are the standard.

Small businesses, too, often feel trapped and forced to offer deals that they cannot actually afford. If they do not take part in the madness, they make little or even no revenue that weekend. The #supportyoulocal mindset is hard to find at these times. A support they really cannot afford, especially in these crazy corona times. 

Black Fridays and Cyber Mondays will continue to come. Just like the fast fashion industry that forces us to buy clothes that we don’t necessarily need. Made by women and men who are not paid a fair living wage, all to keep filling the pockets of billionaire CEOs. That sounds brutal, doesn’t it? Unfortunately, it is also the hard truth. 

That is why I am so proud that every brand and product in our shop was not only made in an ecological way, but also in an ethical way. It gives me strength and inspiration to work with like-minded people and to see how everyone is growing on this eco journey at their own pace. One step at a time. (Always remember, every step counts!) Your kind messages and support, every order give me strength and inspiration to keep going for a better world. Together with you. 

Enough about black friday now, as it is only just a Friday. I chose this chaotic day to introduce my new concept to you!

Introducing to you, #slow friday

From now on, Mila & Jules calls on you every Friday to reflect for a moment and relax. It has become so much more clear this year that our world does not stand still. We are expected to keep going and sometimes forget to give ourselves a moment’s rest. 

With #slowfriday Mila & Jules wants to change this. Take a moment for yourself in your own way. What can this be? Maybe you are enjoying a lovely walk, a cup of tee or a good book. Or do you find peace and quiet in a yoga session or an intensive sports session? Or maybe just a glass of wine and a good movie can do the trick. #slowfriday can be anything, make it yours.

Let us all make this Friday green and slow, instead of chaotic and black. Take a moment to reflect and relax. After all, these are hectic times. Share your slow friday on instagram by tagging @milaenjules and using the hashtag #slowfriday. Not only this friday, but every friday coming up. 

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *