Ondernemingsgegevens:

Mila & Jules
Margot Meert
Lage Kaart 516
2930 Brasschaat
België

info@milaenjules.be
+32 474 98 66 77

Kvk.nr. 0691.746.689
BTW BE0691746689

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Mila & Jules, een eenmanszaak te Lage Kaart 516, Brasschaat, België, BTW BE0691746689, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.

Dit zijn de Algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) van Mila & Jules (verder ‘Mila & Jules’ of ‘wij/we/ons’). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door een bezoeker via de website van Mila & Jules (verder ‘de klant’ of ‘je/jou/jouw’) worden geplaatst.

Door het plaatsen van een bestelling ga je expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de door jou geplaatste bestelling en verklaar je bekend te zijn met de inhoud ervan.

Deze algemene voorwaarden kunnen aangepast worden, dus lees de algemene voorwaarden steeds als je onze website bezoekt. Mila & Jules accepteert geen andere voorwaarden, tenzij we daar schriftelijk mee akkoord gaan.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten , zie verder artikel 6.

Bestellingen die worden bezorgd buiten de Europese Unie, zijn mogelijk onderhevig aan bijkomende toeslagen en/of belastingen. Deze toeslagen en/of belastingen zijn niet in de op de website vermelde prijs verdisconteerd. Eventueel bijkomende kosten op grond van deze toeslagen en/of belastingen komen voor eigen rekening en risico van de klant.

Artikel 3: Aanbod en product informatie

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mila & Jules niet. Mila & Jules is wat de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Alle kleuren en omschrijvingen van onze producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Mogelijk kan het beeld en de kleurkwaliteit variëren afhankelijk van jouw scherm. Mila & Jules kan niet garanderen dat jouw scherm alle kenmerken van het werkelijke product juist weergeeft.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij jou om vooraf contact op te nemen met Mila & Jules.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mila & Jules. Mila & Jules kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Bestelling

Een bindende koop komt tot stand wanneer je een bestelling plaatst via de website van Mila & Jules. De bestelling wordt als geplaatst beschouwd als je de laatste stap van het bestelproces hebt afgerond.

Mila & Jules behoudt zicht het recht voor de bestelling niet te aanvaarden in het geval:

 • De door jou ingevulde gegevens niet correct of volledig zijn en in het geval Mila & Jules twijfelt aan de juistheid daarvan;
 • Je een eerdere betalingsverplichting niet bent nagekomen;
 • Je eerdere bestellingen niet in ontvangst hebt genomen en/of niet hebt opgehaald;
 • Het door jou opgegeven bezorgadres in een land is gelegen waar Mila & Jules niet bezorgt.

Mila&Jules zal je zo binnen de 5 werkdagen op de hoogte stellen van het niet aanvaarden van de bestelling.

In het geval een product dat je besteld hebt niet op voorraad is, zullen we je dit direct meedelen en je een alternatieve oplossing bieden. (bv. verzending op een later tijdstip, vervangend product of terugbetaling)

Artikel 5: Betaling

Nadat je jouw bestelling geplaatst hebt, word je verwezen naar een veilige betaalpagina op onze website met het verzoek je bestelling te betalen.

Mila & Jules maakt gebruik van de diensten van Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland). Met de betaling van jouw bestelling geef je Mollie B.V. de toelating om je persoonsgegevens te gebruiken voor de verwerking van transacties. Hier vind je de algemene voorwaarden van Mollie B.V. terug.

De klant heeft de keuze tussen volgende betalingswijzen:

 • Bancontact
 • Maestro (mastercard)
 • iDeal

Mila & Jules is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

In geval van terugbetaling zullen wij de gebruikte kaart of bankrekening crediteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van jouw creditcard of bankrekening wanneer het bedrag wordt terugbetaald.

Artikel 6: Levering en verzendkosten

6A Levering

Elk product van Mila & Jules is handmade. Hierdoor kan het leveringsproces mogelijk vertragen. Mila & Jules doet er alles aan om de bestelling van de klant zo snel mogelijk te verwerken, maar in ieder geval 30 dagen na de aankoopdatum, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk bepaald.

Mila & Jules maakt gebruik van de diensten van Sendcloud B.V. (Insulindelaan 115, 5642 CV te Eindhoven, Nederland). Door het plaatsen van je bestelling geef je Sendcloud B.V. de toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken om de verzending te verwerken. Lees hier de algemene voorwaarden van Sendcloud B.V..

Producten van Mila & Jules worden via Bpost of een andere vervoerder bij jou geleverd op het door jou doorgegeven leveringsadres. Zodra jouw bestelling bevestigd is, kunnen wij het leveringsadres niet meer wijzigen. Wij kunnen noch verzenden naar postbussen, noch aan doorstuuradressen.

Zodra je bestelling verzonden wordt, ontvang je per e-mail een verzendbevestiging met een trackingnummer en een link naar de website van de koerier. Met behulp van deze service kan je jouw bestelling opvolgen wanneer je maar wenst.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant binnen de 48uur worden vermeld worden gemeld aan Mila & Jules.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op jou vanaf jij (of een door jou aangeweze derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit hebt gekregen. Het risico gaat echter al over op jou bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van jou de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en de keuze niet door ons was geboden.

6B Verzendkosten en bestemmingen

Mila & Jules levert in volgende landen en vermeldt hiervan de verzendkost:

 • België: €4,95
 • Nederland: €7,50

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Mila & Jules.

Je verbindt je er toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mila & Jules te wijzen, bv. aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop jij of een door jou aangeweze derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Mila & Jules via een ondubbelzinnige verklaring, dus bv. schriftelijk per post of e-mail, op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen voor de herroepingstermijn is verstreken.

Je moet de producten terugzenden of overhandigen aan Mila & Jules (Lage Kaart 516, 2930 Brasschaat, België) binnen de termijn van 14 kalenderdagen en dit in de originele verpakking samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs. Je betaalt zelf de kosten voor het terugzenden van de goederen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Mila & Jules zich het recht voor jou aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van goederen door jou dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van goederen vast te stellen.

Mila & Jules betaalt jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Er zullen voor jou voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Recht om jouw bestelling te retourneren

Onafhankelijk van je recht op herroeping (artikel 8) stellen wij jou in de gelegenheid om de bij ons aangekochte producten terug te sturen en dit binnen 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in vanaf het moment van levering van je bestelling. Verzoeken tot retourneren na deze periode worden niet meer geaccepteerd. Je kan een retouraanvraag indienen via https://milaenjules.shipping-portal.com.

9A retourprocedure

Na een retouraanvraag te hebben ingediend via https://milaenjules.shipping-portal.com, dien je het retourlabel te downloaden en op het pakket te plakken. De retour is gratis mits je dit retourlabel gebruikt. Gebruik je dit niet, draag jij de retourkosten. Je levert het pakket bij de door jou gekozen vervoerder. Als jouw retourzending door ons ontvangen en verwerkt is, brengen wij je hiervan via mail op de hoogte. Terugbetalingen vinden plaats binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van jouw geretourneerde stuks.

9B Onze voorwaarden:

Wij accepteren jouw retour graag, mits dat je volgende punten respecteert:

 • De retour is aangevraagd binnen 14 dagen na levering van je bestelde goederen.
 • De geretourneerde producten dienen in de originele verpakking samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs terug bezorgd te worden.
 • Elk stuk is strikt ongebruikt en in volledig onbeschadigde toestand.
 • Bij terugbetalingen wordt de originele verzendingskost niet vergoed.

Let op:
Indien Mila & Jules jouw terugbetaling niet kan uitvoeren omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal je verwittigd worden door Mila & Jules. Terugzendingen die niet geaccepteerd werden, kunnen terug naar jou verstuurd worden. In geval je de stuks niet terug wenst te ontvangen, zullen deze vernietigd worden. Elke partij heeft het recht een koop te annuleren in geval van een wezenlijke inbreuk door de andere partij op deze voorwaarden.

Artikel 10: Garantie

Om een beroep te doen op de garantie moet je een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van goederen te bewaren.

Elk gebrek dient binnen twee maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij door jou opgegeven adres zijn afgeleverd, dien je contact op te nemen met Mila & Jules en het artikel op jouw kosten terug te bezorgen aan Mila & Jules.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van de aankoop, desgevallend levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

Je zal geen aanspraak op garantie kunnen maken:

 • Voor normale slijtage van het product
 • Bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd
 • Bij niet naleven van onderhouds- en/of gebruiksinstructies
 • Bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
 • Indien het product door jou werd gewijzigd of bij tussenkomt door een niet door Mila & Jules aangewezen derde
 • Bij commercieel gebruik

Artikel 11: Privacy verklaring

In onze privacy verklaring vind je informatie over hoe Mila & Jules jouw gegevens zal gebruiken. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verbind je je ook aan onze privacy verklaring.

Artikel 12: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te gebruiken, over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mila & Jules.

Artikel 14: toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of huidige Algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbank waar Mila & Jules gevestigd is. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

laatst bijgewerkt: 23/08/2018